SU TESİSATÇISI

SU TESİSATÇISI

SU TESİSATÇISI, İnsanlar sahip olduğu yapılarda kaliteli, güvenli, malzemesi ve işçiliği iyi, deneyimli kişiler tarafından yapılmasını ister ve haklı olarak iyi servis beklerler. Böylelikle yapılarınız için tesisat mühendisliği büyük önem arz etmektedir. Tesisatın hangi çeşidi olursa olsun her gün kendini yenileyen ve geliştiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Başlangıç olarak bir yapının tesisat projeleri ön çalışmalarında,bir mimar ile birlikte projelerin boru geçiş yerleri, cihazların yerleşimi konularında çalışmalar yapılmaktadır.

EN YAKIN SU TESİSATÇISI, Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan pis suyun atılması, atık suyun temizlenmesi, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını da içerir. Sıhhi tesisat hizmet alanı bir altyapı olduğu için deneyimli firmaların; alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır, sonradan çıkacak bir arıza sebebiyle binanız hasar görebilir.
Sıhhi tesisat ile ilgili hizmet alanlarımıza tıklayarak yaptığımız işleri görebilirsiniz.

SU TESİSATÇISI EN YAKIN

SU TESİSATÇISI EN YAKIN, Temiz suyun doğru bir şekilde kullanım yerlerine kadar ulaşmasını, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına atılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir. Tesisat

Cihazların sayısı, elde edilen suyun miktarı ve basınç açısından doğru bir sistem kurulması gerekmektedir. Gerekli durumlarda ise suyun depolanması sağlanmalıdır.

SU TESİSATÇISI EN YAKIN KAYSERİ

Tesisat Sistemlerinde; Temiz su sağlanabilmesi için suya hiç bir şekilde başka bir sıvının karışmamasına önemle dikkat edilmesi gerekir.

Uzun ömürlü bir tesisat için kaliteli boru ve donatım malzemeleri deneyimli, uzman kişiler tarafından seçilmesidir.

Atık Su Drenaj Tesisatında; sisteminin kirlenmemesi, tıkanmaması ve katı atık birikimlerinden dolayı zarar görmemesi için korunmalıdır.

Boruların ve Dağıtım Sistemlerinin Sterilize Edilmesi

Konutlarda ve ticaret binalarında, boru hatlarında ve dağıtım sistemlerinde yeni tesisat ilk kez devreye girdiğinde dezenfekte edilmelidir..

İçme suyu dağıtım borularının iç duvarlarında aşırı mikrobik büyüme tehdidi, su dağıtım yetkililerinin önemli bir sağlık endişesidir. Biyo kirlenme – yaygın olarak biyo-film olarak bilinen bir organik bakteri topluluğunun geliştirilmesi, mikro organizmalar ve bunların salgılarından oluşur. Hemen hemen her su dağıtım sisteminde bulunur ve kontrolsüz halk sağlığına tehdit oluşturabilir.

Biyo-filmler su dağıtım borularının iç duvarlarına ve bakırın katmanlarına, diğer taraftan da boru üzerindeki aşınmış yüzeylerin en üstünde bulunurlar. Bakteri topluluğu besin maddelerini, mikropları ve suda bulaşan patojeni yakalar ve nihayetinde neredeyse geçilmez bir malzeme oluştururlar. Kendisini boru hattı duvarlarına bağladıktan hemen sonra, organizma kendi üzerine inşa etmeye başlar, tabaka üzerine kat katar, plak benzeri bir kaplama oluşturur.

Biyo-filmin büyümesinin başlangıcı, boru hattı veya dağıtım sistemi yeni olduğunda kir, yabancı madde, inşaat malzemeleri boruları ve işçilerden gelen bakteriler ile inşaat aşamasında ortaya çıkan çevre nedeniyle başlayabilir. Boruya servis yapılırsa veya onarılırsa ek kirlenme meydana gelebilir. Yeni bir boru hattı veya sıhhi tesisat sistemi devreye sokulduğunda veya onarıldığında, boru tesisatının tamamen temizlenmesi son derece önemlidir.


Call Now Buttonhemen ara